Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

ANH NI LÀM SÁM CHỦ

Tuần rồi, cô Kim mệt quá nên các bạn tự tụng kinh, và anh Ni làm sám chủ. Anh Ni bắt giọng thế này: “2, 3, Pháp vương vô thượng tôn, Tam giới vô luân thất…”
Chời, tụng kinh mà có vụ 2, 3 nữa. Anh Ni cười: “Thì con sợ các bạn tụng không đều nên phải bắt giọng cho đều chứ!”,
Hôm sau Thảo cận làm sám chủ. Cả lớp tụng kinh nghe cũng được. Hoan nghênh các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét