Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Clip Toàn bộ chuyến đi Bắc của Má Hai và Mèo Ú

Ngày thứ 1 (Thứ Bảy 23-07-2011): Đáp máy bay tới Hà Nội và Giao lưu với bệnh nhân chạy thận  vào buổi chiều

Ngày thứ 2 (Chủ Nhật 24-07-2011): Cùng các bệnh nhân đi chùa cổ Dư Hàng ở Hải Phòng 

Ngày thứ 2 (Chủ Nhật 24-07-2011): Làm lễ quy y với Thầy Lệ Hưng (Thích Vân Phong) cho các bệnh nhân ở Đồ Sơn

Ngày 3 (Thứ Hai 25-07-2011): Giao lưu với người dân quanh Côn Long Tự

Ngày 4 (Thứ Ba 26-07-2011): Đoàn Côn Long Tự đi chùa Bái Đính
Ngày 4 (Thứ Ba 26-07-2011): Tranh thủ đi thăm bà con ở Nam Định

Ngày 4 (Thứ Ba 26-07-2011): Giao lưu thương binh Côn Long Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét