Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Phương Thanh thích phụ bếp nhà chùa


Phương Thanh thích phụ bếp nhà chùaPhương Thanh thích phụ bếp nhà chùa

Sau những giây phút ồn ào trong làng giải trí, mỗi khi rảnh rỗi, chị Chanh lại lên chùa thắp nhang và xắn tay áo làm bếp phụ các sư chùa. 'Lên chùa vào bất cứ lúc nào, tôi cũng cảm thấy lòng rất vui và thật bình yên', Phương Thanh nói.

THIỆN TÁNH vào lúc 10/07/2011 01:24
Tôi có nghe các văn nghệ sĩ nói, trước đó ca sĩ Phương Thanh không bao giờ vào Chùa, khi ca sĩ Phương Thanh có thiện duyên, thâu hát nhạc Phật "ĐÊM PHÁP HOA", và lần đầu tiên lên trình diễn ca khúc "Đêm Pháp Hoa" ca sĩ Phương Thanh đã đi may một bộ áo dài để đi hát Chùa, và sau đó gần hai năm, Phương Thanh qui y Tam Bảo, là đệ tử ngoan của Đức Phật!

Mỗi lần Phương Thanh lên hát "Đêm Pháp Hoa" ở sân vận động Tỉnh Bình Dương, trên 50.000 ngàn khán giả Phật tử, ở rạp hát Hòa Bình, hay các Chùa trong các buổi lễ lớn của Phật giáo, thì cả đại chúng đều trang nghiêm im lặng lắng nghe Phương Thanh cất cao Pháp âm thanh tịnh của mình, với tất cả tấm lòng tín tâm tin kính Tam Bảo-Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Thấy vang động tinh hà
Địa cầu vừa tỉnh thức
Lòng đất bỗng đơm hoa.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Bảo tháp hiện chói lòa
Khắp trời Bồ Tát hiện
Tay Phật trong tay ta.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Thấy ta và Phật Đà
Lòng dạt dào hạnh phúc
Rức ánh sáng Như Lai

Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Không dám khinh suất người
Biết người sẽ thành Phật
Tâm Phật trong tâm ta!


Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Lắng nghe lời Phật dạy
Tràn đầy nguồn diệu Pháp
Tỏa chiếu trong tâm ta

Đêm tụng kinh Pháp Hoa
Trời đất cung kính lạy
Vũ trụ lặng cúi đầu
Nghe lời kinh Pháp Hoa

NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

Sau khi trình bày xong là những tràng pháo tay của đại chúng vang rền rộng khắp, biểu lộ tâm hoan hỷ, khơi mở Phật tính, hạnh nguyện lợi tha Bồ Tát trong từng hành giả Pháp Hoa, trong mỗi người thanh lương hướng Phật!

Và trên không gian bao la, hằng hà sa số chư thiên thần, chư Bồ Tát chắp tay cung kính hướng về người tụng đọc xưng tán "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh"
Thật là công đức vô lượng vô biên!
Thật là hoằng pháp vô cùng vô tận!

Kính chúc ca sĩ Phương Thanh: Sức khỏe Bi-Trí-Dũng, hành trì Bồ Tát hạnh, phát Bồ Đề Tâm, hoằng pháp lợi sanh, an vui pháp giới.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét