Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

BÁO CÁO PHÁT CƠM CHAY TỪ THIỆN Lần 18 ngày 1-10-2011

BÁO CÁO PHÁT CƠM CHAY TỪ THIỆN 
Lần 18 ngày 1-10-2011

1- Số tiền vận động 

Số TT
NGƯỜI THAM GIA
SỐ TIỀN
TỔNG CỘNG
TỒN QUỸ lần 17
9.290.000đ
1
Cô Thành (hàng xóm)
2kg đường


CHI PHÍ:Cơm chay 400 suất tại Bệnh viện Nguyễn Trãi
2.210.000đ


TỒN QUỸ

7.080.000đ


2-Thành viên tham gia phát cơm
            1-Cô Kim    2-Rani   3- Nương  4- Trúc   5-Hiền  6-Tin    7-Thảo Nhật  8-Thu  9- Nhật Kiên   10-Hải  11-bà Sáu (hàng xóm) 12-Bác Năm (hàng xóm) 13-Út Năm (hàng xóm) 14-chị Mai (hàng xóm)   15-dì Út (hàng xóm)  16-Cát (hàng xóm) 17- bà Năm (Vĩnh Long)  18-Thảo cận    19-Thảo (bạn Như Ý)   20-Như Ý     

3-Nội dung:

            Lần này phát 400 phần cơm tại bệnh viện Nguyễn Trãi, rất trật tự vì có phiếu nhận cơm.         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét