Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

BÁO CÁO QUỸ CƠM CHAY BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC tháng 2- 2013BÁO CÁO QUỸ CƠM CHAY BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC tháng 2- 2013

NGÀY
THU
CHI
TỒN

Tồn quỹ tháng 1

7.904.000đ
22-1-2013
Cô Phụng và Anh Kiệt, cô Ngọc (Úc) 300$ = 6.558.000đ


2-1

Tặng 40 phần quà cho trẻ em Bệnh viện Huyết học TP.HCM             6.695.000đ
7.767.000đ

Cô Phụng từ Úc gởi tiền về, bảo là anh chị mạnh thường quân bên đó muốn Funny Home nấu một bữa ăn tươm tất cho bệnh nhân của BVYHDT ăn tất niên. Nhưng cuối năm mọi người đều tất bật chuẩn bị tết nhứt, không ai phụ giúp cô Kim cả, nên thôi. Cô Kim đi thăm người bạn ở BV Huyết học, thấy nhiều cảnh quá thương tâm, nhất là những đứa trẻ bị ung thư, cuộc sống như treo trên sợi dây mong manh không biết sống chết ngày nào. Cô Kim bèn dùng số tiền cô Phụng gởi về để mua quà tặng các em ăn tết.

Thương các em vì chưa sống được bao nhiêu ngày vui vẻ trên đời thì đã sớm chịu căn bệnh ngặt nghèo. Tiền phòng 300.000đ/ ngày, tiền thuốc mỗi liều trung bình 80 triệu, nên ai cũng tán gia bại sản. Đâu ai dám mua bánh mứt mà ăn. Mình đem bánh mứt vào, quả là rộn ràng sắc xuân. Một chút quà nhỏ khiến phòng bệnh bớt buồn bã. Ai cũng mỉm miệng cười, chấp nhận số phận…Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét